Acnebehandelingen
gezichtsbehandeling
rugbehandeling
fruitzuurbehandeling

Behandelingen komen eventueel in aanmerking voor vergoeding door zorgverzekeraar€   52,00
€   58,00
€   65,00